KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zapraszamy na seminaria online związane z wdrażaniem RSI WŁ LORIS 2030
2015-07-03

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w konsorcjum z Uniwersytetem Łódzkim oraz Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową przystępuje do realizacji projektu, którego jednym z elementów jest „Kompleksowa organizacja seminariów warsztatowych online o tematyce związanej z zarządzaniem mechanizmami wspierania innowacji oraz wspieraniem procesu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030”.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwu do pobrania w załączniku:  Loris 2030

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.