KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zapraszamy na szkolenie – „Dostępne źródła dofinansowania. Jak skutecznie zbudować biznes plan”
2015-01-13

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza osoby planujące założyć działalność gospodarczą oraz nowopowstałe firmy na szkolenie w temacie:

 

„Dostępne źródła dofinansowania. Jak skutecznie zbudować biznes plan” 

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 21.01.2015r. w godzinach 9.00 – 16.00 w siedzibie ŁARR S.A., ul. Tuwima 22/26, Sala konferencyjna (VII p.).

 

Program szkolenia:

 

Wstęp – analiza potrzeb uczestników

Analiza pomysłu na biznes

Instrumenty finansowania i merytorycznego wsparcia dla małych przedsiębiorczości – pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie działalności oraz rozwój nowopowstałej firmy (dotacje, pożyczki)

Procedura aplikowania o środki

 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

 

Jak dobrze przygotować dokumenty

Moduł 1. Etapy przygotowania biznesplanu

Moduł 2. Profil firmy, jej cele, misja i wizja

Moduł 3. Charakterystyka produktu / usługi

Moduł 4. Proces produkcji / świadczenia usługi

Moduł 5. Analiza strategiczna makro- i mikrootoczenia

Moduł 6. Zasady oceny biznesplanu

 

14.30 – 15.00 Przerwa kawowa

 

Najczęściej popełnianie błędy

Dostępne szkolenia „na start”

Podsumowanie i ocena szkolenia

 

Dla komfortu Uczestników szkolenie odbędzie się w 12 osobowej grupie. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 19 stycznia, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres: p_lagiewska@larr.lodz.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 42 291 78 91.

 

Koszt szkolenia: 100,00  PLN brutto.

 

W załączeniu:

FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY 21.01.2015

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.