KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”.
2014-06-18

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym jako zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej  „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

 

Termin składania ofert w postępowaniu: do 25.06.2014r. do godz. 10:00.

 

do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

Formularz ofertowy – załącznik nr 2

Formularz asortymentowo- cenowy- załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

Wykaz usług – załącznik nr 5

Wzór umowy – załącznik nr 6

 

 

 


 

2014-06-24

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź informuje, iż dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego Nr DA/GU-9/2014 w zakresie  Opisu Przedmiotu Zamówienia –(załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz modyfikuje formularz asortymentowo – cenowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

 

do pobrania:

Zmiana zapytania ofertowego nr DA/GU-9/2014

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (po modyfikacji)

 


 

2014-06-27

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.