KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zaproszenie do udziału w misji do Brukseli
2013-07-19

W związku z realizowanym przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności  przedsiębiorstw, zapraszamy przedsiębiorców z województwa łódzkiego do udziału w misji do Brukseli, która odbędzie się w dniach 16-18 września 2013 r

 

W ramach organizowanego wyjazdu Województwo Łódzkie pokrywa następujące koszty:

 

• Przelotów na trasie Warszawa-Bruksela-Warszawa.

• Noclegów.

 

Pozostałe koszty pokrywają uczestnicy misji.

 

Ponadto zapewniamy salę oraz organizację  spotkań B2B.

 

Do udziału w misji zapraszamy średnie i małe przedsiębiorstwa produkujące odzież wysokiej jakości, działające na rynku ponad 2 lata, posiadające katalogi w języku angielskim lub/i francuskim.

 

Osoba, która weźmie udział w misji powinna bardzo dobrze znać język angielski lub/i francuski.

 

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31.07.2013 r. Liczba miejsc ograniczona. Z jednej firmy w misji może wziąć udział jedna osoba.

 

Więcej informacji: http://www.investin.lodzkie.pl/index.php/pl/535-misjabruksela

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.