KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zaproszenie do udziału w projekcie „AKADEMIA AMBASADORÓW CSR”
2014-09-11

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza małych i średnich przedsiębiorców do udziału w projekcie „AKADEMIA AMBASADORÓW CSR” realizowanym przez LOCUS Spółdzielnię Socjalną oraz Stowarzyszenie ANTY-RAMA w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Projekt ma na celu zwiększenie zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych w działania mające na celu upowszechnianie społecznej odpowiedzialności biznesu na terenie województwa łódzkiego.

 

Projekt obejmuje:

  • Spotkania informacyjne przybliżające historię, założenia, cele i narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu;
  • Warsztaty, podczas których przedstawione zostaną praktyczne aspekty CSR, z naciskiem na nawiązanie współpracy między MŚP i NGO uczestniczących w projekcie;
  • Spotkania networkingowe, dające możliwość integracji środowiska MŚP i NGO, rozbudowania sieci kontaktów oraz prezentacji działalności firmy na forum;
  • Wizyty studyjne, mające na celu prezentację działalności przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie. Uczestnicy projektu będą mogli dowiedzieć się, jakie korzyści dla nich samych, jak i dla ich społeczności lokalnej mogą płynąć z realizacji polityki CSR;
  • Realizację klipu promującego ideę CSR oraz współpracę MŚP i NGO w tym zakresie.

 

Uczestnicy projektu otrzymają CERTYFIKAT AMBASADORA CSR, potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie realizowania polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się w drugiej połowie września.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z LOCUS Spółdzielnią Socjalną:

  • Tel. 42/ 235 45 15 lub 505 739 735
  • biuro@locus.lodz.pl
  • 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276 bud. B lok. 2
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.