KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zapytanie ofertowe 7/KNT/RPO WŁ/2014
2015-01-08

W zawiązku z realizacją projektu „Klaster Nowych Technologii” informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę dostawy dwóch komputerów przenośnych z oprogramowaniem. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 15.01.2015 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowymDo realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 7/KNT/RPO WŁ/2014.

 

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.