KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych
2018-12-03

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  zaprasza do składania ofert w postępowaniu nr 4/DA/2018 prowadzonym jako zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”.

 

Do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia – załacznik nr 1
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
 4. Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 3
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4
 6. Wykaz usług – załacznik nr 5
 7. Wzór umowy
 8. Wzór umowy po modyfikacji 

 

2018-12-10:

 1. Odpowiedzi na pytania
 2. Wzór umowy po modyfikacji 

 

2018-12-13:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.