KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/03/2017
2017-04-06

Zamawiający:  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  z siedzibą w Łodzi  (kod pocztowy 90-135)przy ul. Narutowicza 34

 

zaprasza     

 

do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego, które wykorzystane zostaną w ramach projektu „Profesjonalizacja usług biznesowych ŁARR S.A.” współfinansowanego w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1 Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych.

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe_sprzęt komuterowy

załączniki

 

2017-04-18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.