KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zapytanie ofertowe nr 3/04/2017 – zakup oprogramowania
2017-04-24

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania, które wykorzystywane zostanie w ramach projektu „Profesjonalizacja usług biznesowych ŁARR S.A.” współfinansowanego w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II. 1 Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych.

Do pobrania:

1.Treść zapytania

2.Załączniki: Formularz ofertowy, oświadczenia dostawcy

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.