KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zapytanie ofertowe nr 4/05/2017 z dnia 16.05.2017. Usługi badawcze.
2017-05-17

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę usługi polegającej na przeprowadzeniu prac badawczych, których wyniki zostaną wykorzystane w ramach projektu „Profesjonalizacja usług biznesowych  ŁARR S.A. współfinansowanego w ramach II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 II innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II. 1.2. Profesjonalizacja usług biznesowych.

 

Do pobrania:

Treść zapytania – usługi badawcze

Załączniki

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.