KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
Zasady wizualizacji

Podstawa prawna:

Rozporz膮dzenie wykonawcze – Rozporz膮dzenie Komisji (WE) nr 1828 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiaj膮ce szczeg贸艂owe zasady wykonania rozporz膮dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiaj膮cego przepisy og贸lne dotycz膮ce EFRR, EFS oraz Funduszu Sp贸jno艣ci oraz rozporz膮dzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006r., str.1, z p贸藕n. zm.)

(link: http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx)

 

Odniesienie do poszczeg贸lnych dokument贸w:

1.Wytyczne w zakresie informacji i promocji

(link: http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx)

 

2.Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Sp贸jno艣ci na lata 2007-2013 (w za艂膮czniku dost臋pna jest ksi臋ga identyfikacji wizualnej)

(link: http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx)

 

3. Przewodnik w zakresie promocji projekt贸w finansowanych w ramach POIG, 2007 – 2013 dla beneficjent贸w i instytucji zaanga偶owanych we wdra偶anie programu

(link: http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Documents/przewodnik_dla_benef_promocja_0412081.pdf)

 

4.Logo Narodowej Strategii Sp贸jno艣ci 2007-2013; Logo PO IG; Ksi臋ga znaku NSS

(link: http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx)

 

5.Ksi臋ga Beneficjenta PO IG

(link: http://www.parp.gov.pl/files/74/108/3500.pdf)

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.