KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2011-03-03

艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 艁ód藕 – Zamawiaj膮cy w post臋powaniu prowadzonym w trybie zapytania o cen臋 na wykonanie i dostaw臋 materia艂ów promocyjnych: segregatorów, kartek notatnikowych i d艂ugopisów, na potrzeby szkole艅 realizowanych w ramach projektu „Gildia Anio艂ów Biznesu”, zawiadamia w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z pó藕n. zm.) – dalej Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie do pobrania. 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.