KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zmiana dokumentów aplikacyjnych Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. (03.12.2012)
2012-11-30

Uwaga, począwszy od 03.12.2012 r. zmianie ulegają dokumenty Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Do dnia 21.12.2012 r. włącznie wnioski pożyczkowe będą przyjmowane zarówno na nowych formularzach, jak i obowiązujących do 02.12.2012 r. Począwszy od 24.12.2012 r. wnioski pożyczkowe będą przyjmowane wyłącznie na nowych formularzach.

 

Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek obowiązujące od 03.12.2012:

1. Regulamin

2. Tabela oprocentowania

3. Katalog zabezpieczeń

4. Wzór umowy

Dokumenty aplikacyjne obowiązujące od 03.12.2012:

5. Formularz wniosku

6. Kwestionariusz osobowy

7. Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

9. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

10. Opis działalności przedsiębiorstwa

11. Formularz wymogów dla treści opinii bankowej

12. Obowiązkowe upoważnienia BIG

13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BGK

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.