KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zmiana maksymalnej kwoty pożyczki
2014-01-23

Od 3 lutego 2014 r., obniżeniu do 150.000 zł ulega maksymalna kwota pożyczki udzielanej w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Począwszy od tego dnia przyjmowane będą wyłącznie wnioski o pożyczkę do wyżej wymienionej kwoty.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.