KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zmiana regulaminu Funduszu Pożyczkowego
2015-10-26

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od dnia 26.10.2015 r. zmianie uległ Regulaminu Funduszu Pożyczkowego w zakresie:

 

– podpisania umowy w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki.

– przedłożenia dokumentów potwierdzających wypełnienie zobowiązań koniecznych do uruchomienia pożyczki w terminie 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

 

W związku z dużą liczbą składanych wniosków pożyczkowych w ramach Części A Limitu – pożyczki dla mikro przedsiębiorców do kwoty 100.000 zł, ŁARR S.A. informuje, iż zastrzega sobie prawo odstąpienia od oceny wniosków, które wpłyną począwszy od 02.11.2015 r. Wnioski będą oceniane w kolejności złożenia kompletnego formularza aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.

 

W przypadku 100% alokacji dostępnego budżetu w ramach Inicjatywy JEREMIE, wszystkie ocenione wnioski zostaną wpisane na listę rezerwową.

 

Umowy będą podpisywane kolejno z przedsiębiorcami, którzy spełnią wszystkie wymogi niezbędne do ich zawarcia (złożenie niezbędnych załączników i przedłożenie akceptowanego przez ŁARR S.A. zabezpieczenia pożyczki).

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.