KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługę udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na 9.000.000,00 ZŁ nr 1/N/2013
2013-05-13

Działając w oparciu art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów składania ofert, wniesienia wadium i terminu otwarcia ofert.

 

Termin składania ofert i wniesienia wadium upływa w dniu 29.05.2013 o godz. 12.00.

Termin otwarcia ofert: 29.05.2013 o godz. 13.00.

 

do pobrania:

informacja o modyfikacji SIWZ

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.