KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zmiany dokumentów dla ubiegających się o pożyczki w Funduszu Pożyczkowym
2012-09-14

Uwaga, począwszy od 20 września 2012 r. zmianie ulegają dokumenty Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Począwszy od tego dnia wnioski pożyczkowe będą przyjmowane wyłącznie na nowych formularzach.

 

Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek obowiązujące od 20.09.2012:

1. Regulamin

2. Tabela oprocentowania

3. Katalog zabezpieczeń

4. Wzór umowy

Dokumenty aplikacyjne obowiązujące od 20.09.2012:

5. Formularz wniosku

6. Kwestionariusz osobowy

7. Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

9. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

10. Opis działalności przedsiębiorstwa

11. Formularz wymogów dla treści opinii bankowej

 

*** Na czerwono wyróżniono dokumenty które zostały zmienione.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.