Akademia Przedsiębiorcy - Bezpłatne szkolenie: Rewolucyjne zmiany w podatkach w 2019 r. Jak się do nich przygotować? 31 stycznia 2019 r. godz. 10.00 siedziba ŁARR S.A. ul. Narutowicza 34 w Łodzi.

Akademia Przedsiębiorcy - Rewolucyjne zmiany w podatkach w 2019 r. Jak się do nich przygotować? 31 stycznia 2019 r. godz. 10.00 siedziba ŁARR S.A. ul. Narutowicza 34 w Łodzi.

Akademia Przedsiębiorcy - Rewolucyjne zmiany w podatkach w 2019 r. Jak się do nich przygotować? 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Mariański Group Kancelaria Podatkowa zapraszają serdecznie przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu rewolucyjnych zmian w podatkach na 2019 r. Spotkanie poprowadzi pan Krzysztof Wiśniewski - doradca podatkowy, praktyk biznesu, Dyrektor Departamentu Podatków w Kancelarii Podatkowej Mariański Group. 

Szkolenie będzie opisywało na przykładach najnowsze zmiany w podatkach, które powinien poznać każdy przedsiębiorca. Udział w spotkaniu jest bezpłatny po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji na adres: rejestracja@larr.lodz.pl (w tytule prosimy wpisać „Akademia Przedsiębiorcy styczeń”). 

Zakres merytoryczny będzie obejmował następujące tematy: 

 I. Zmiany w CIT i PIT od 2019 r. mające istotny wpływ na działalność przedsiębiorców 

1. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła - zmiana zasad poboru podatku i weryfikacji beneficjentów, stosowanie kopii certyfikatów rezydencji, pojęcie beneficial owner. 

2. Zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego - odliczenie tzw. odsetek hipotetycznych. 

3. Zmiana zasad określana wysokości kosztów w przypadku konwersji długu na kapitał

 4. Zmiany w zakresie nabywania wierzytelności. 

5. Rewolucja w zasadach rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. 

 6. Podatek od przychodów z budynków czyli „dawny” podatek od nieruchomości komercyjnych. 

7. Wprowadzenie tzw. Innovation BOX – preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (stawka 5 %) 

8. Podwyższenie kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym 

9. Wprowadzenie 9 % stawki podatku CIT dla tzw. małych podatników 

10. Wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR) 

 I. Ceny transferowe – omówienie planowanych zmian na 2019 r. w szczególności: 

1. Zmiany progów dokumentacyjnych, 

 2. Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji i złożenie oświadczenia, 

 3. Ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne w przypadku dokumentacji grupowej, 

 4. Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń, tzw. safe harbours 

5. Zwolnienia dla podmiotów krajowych, 

 6. Kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej, 

 7. Warunki stosowania korekty cen transferowych. 

 III. Podatek VAT 2019 

 1. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w VAT 

 2. Nowe zasady opodatkowania bonów 

 3. Nowe zasady korekt VAT, 4. Nowa struktura JPK_VAT - likwidacja deklaracji VATowskich