Będzie dodatkowe 5 tys. zł bezzwrotnej dotacji

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły się ubiegać o dodatkowy zastrzyk gotówki już nie tylko za grudzień. Pomoc w kwocie 5 tys. zł ma objąć także dwa pierwsze miesiące nowego roku.
5000 zł dotacji ma trafić do jednoosobowych firm, których obroty za kolejny miesiąc spadły o 40 lub więcej procent. Pomoc kierowana jest do 48 branż, które z powodu jesiennych i zimowych obostrzeń musiały ograniczyć lub zupełnie wstrzymać swoją działalność.

Aby skorzystać z dotacji, trzeba będzie spełnić określone warunki:
 • na 30 września 2020 r. wykazać jedną z określonych rodzajów działalności, 
 • na 30 września 2020 r. nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej, 
 • przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
Wnioski o dotację firmy o określonym PKD mogą składać elektronicznie przez stronę praca.gov.pl. 
O wsparcie będą mogły wnioskować branż o PKD:
 • 47.71.Zsprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
 • 47.72.Zsprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach 
 • 47.81.Zsprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 
 • 47.82.Zsprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Zsprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 
 • 49.39.Zpozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany 
 • 52.23.Zdziałalność usług wspomagająca transport lotniczy 
 • 55.10.Zhotele i podobne obiekty zakwaterowania 
 • 55.20.Zobiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania 
 • 55.30.Zpola kempingowe 
 • 56.10.Arestauracje 
 • 56.10.Bruchome placówki gastronomiczne 
 • 56.21.Zprzygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 
 • 56.29.Zpozostała działalność gastronomiczna 
 • 56.30.Zprzygotowanie i podawanie napojów 
 • 59.11.Zprodukcja filmów, nagrań wideo 
 • 59.12.Zdziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv 
 • 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv 
 • 59.14.Zdziałalność związana z projekcją filmów 
 • 59.20.Zdziałalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych 
 • 74.20.Z działalność fotograficzna 
 • 77.21.Zwypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego 
 • 79.11.Adziałalność agentów turystycznych 
 • 79.12.Zdziałalność organizatorów turystyki 
 • 79.90.Adziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 
 • 79.90.Cpozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 • 82.30.Zorganizacja targów i kongresów 
 • 85.51.Zpozaszkolna edukacja sportowa 
 • 85.52.Zpozaszkolne formy edukacji artystycznej 
 • 85.53.Zpozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 
 • 85.59.Anauka języków obcych 
 • 85.59.Bpozostałe pozaszkolne formy edukacji 
 • 86.10.Zw zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 
 • 86.90.Adziałalność fizjoterapeutyczna 
 • 86.90.Ddziałalność paramedyczna 
 • 90.01.Zwystawianie przedstawień artystycznych 
 • 90.02.Zwspomaganie przedstawień 
 • 90.04.Zdziałalność obiektów kulturalnych 
 • 91.02.Zdziałalność muzeów 
 • 93.11.Zdziałalność obiektów sportowych 
 • 93.13.Zdziałalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej 
 • 93.19.Zpozostała działalność sportowa 
 • 93.21.Zdziałalność wesołych miasteczek 
 • 93.29.A działalność pokojów zagadek, domów strachu 
 • 93.29.Bdziałalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich 
 • 93.29.Zpozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
 • 96.01.Zpralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych 
 • 96.04.Zdziałalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej
Źródło: Kancelaria Premiera
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.