Bezpłatny webinar - poznaj sposoby na obniżenie kosztów funkcjonowania firmy

Koszt nośników energii w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrósł do poziomów nienotowanych od dekady, pociągając za sobą m.in. ceny energii elektrycznej, która stanowi podstawę funkcjonowania firm. Istnieje zatem pilna potrzeba znalezienia możliwości do utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstw w obliczu drastycznego wzrostu kosztów funkcjonowania. 
Jeśli: 
- Wzrost ceny energii elektrycznej drastycznie podniósł koszty prowadzonej przez Ciebie działalności. 
- Masz wątpliwości co do zasadności inwestowania w odnawialne źródła energii w swojej firmie. 
- A może rozważasz inwestycję w odnawialne źródła energii, jednak masz wątpliwości ze względu na nakłady, które musisz ponieść? 
To webinarium jest dla Ciebie!28 czerwca 2022, godz. 11.00, platforma ZOOM
Omówione zostaną możliwości w zakresie dotacji oraz preferencyjnych pożyczek z:
  • Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
  • Programu REACT EU
Prowadzący webinar wskażą także jakie formy finansowania efektywności energetycznej OZE zostały zaplanowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), funduszach strukturalnych na lata 2021 – 2027,Omówią jakie są możliwości inwestycyjne w odnawialne źródła energii od strony technicznej, jakie inwestycje z obszaru OZE mogą być realizowane w aktualnym systemie prawnym
Link do spotkania zostanie przesłany na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia