Bony na cyfryzację - wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

Informacja prasowa. ŁARR nie prowadzi naboru w tym konkursie. 
  • Ogłoszenie konkursu: 6.09.2021r. 
  • Nabór wniosków: 20.09 – 20.10.2021r. 
  • Operator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 
  • Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji 
  • Wsparcie realizowane jest w formie pomocy de minimis
Od 20 września przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii będą mogły składać wnioski na bezzwrotne wsparcie w wysokości 85% do 255 tys. zł na wprowadzenie technologii cyfrowych do swojego przedsiębiorstwa w rezultacie czego zostanie wprowadzona zmiana sposobu działania przedsiębiorstwa lub dodatkowo zmiana produktów firmy. Operatorem naboru jest PARP i tam należy składać wnioski i kontaktować się w sprawie pytań.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie w ramach działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski.Preferowane będą branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19, tzn. projekty dotyczące działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i wymienionej w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).
Termin naboru wniosków o dofinansowanie.
6 września – ogłoszenie konkursu.
20 września – rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie.
20 października – zakończenie naboru wniosków.
Jakie koszty będą kwalifikowane – na co można uzyskać dofinansowanie?
– zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego), w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu – minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 60 tys. PLN 

– zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu – maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 150 tys. PLN.
Zasady finansowania. 
Wsparcie udzielane wyłącznie w formie pomocy de minimis.
- Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85% 
- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 tys. PLN 
- Minimalna wartość dofinansowania: 51 tys. PLN 
minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych, jak i minimalna wartość dofinansowania dotyczy wydatków w ramach komponentu obligatoryjnego projektu - Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN

Budżet programu to 110 mln PLN.
7 kluczowych kryteriów wyboru projektów. 
1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania – prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP (wpis CEiDG lub KRS). 
2. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (szkodliwych społecznie i środowiskowo).
3. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi, określonymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr. 1303/2013 (m.in.: równość płci, zrównoważony rozwój, równość szans i niedyskryminacje itp.).
4. Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny. Badaniu podlega również to, czy rezultat projektu jest możliwy do osiągnięcia oraz czy Wnioskodawca posiada zdolność i potencjał do realizacji. 
5. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione (potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań) i racjonalne (w stosunku do zaplanowanych działań) oraz zgodne z obowiązującymi limitami. 
6. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu (poziom wyjściowy, poziom w trakcie realizacji projektu, poziom wskaźników po zakończeniu projektu). 
7. Projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, wg. przepisów ustawy oraz w oparciu o działalność Wnioskodawcy oznaczoną konkretnym rodzajem PKD* (warunek nieobligatoryjny)
Źródło: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/na-nauke-i-rozwoj-z-funduszami-nigdy-nie-jest-za-pozno
Jeśli chcesz otrzymywać podobne informacje dla przedsiębiorców na swoją skrzynkę mailową, zapisz się na nasz newsletter.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.