Dotacja z ZUS - konkurs na projekty poprawiające warunki pracy

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r. Konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek. 

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą: 
- poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, 
- zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. 

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
- bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
- urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
- oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
- ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
- urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
- sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
- środki ochrony indywidualnej. 

Kto może wziąć udział w konkursie? 
Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:
- nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
- nie zalega z opłacaniem podatków;
- nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
- nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
- nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany. 
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.