Kompetencje wysokich lotów - nowe szkolenia. Sprawdź.

W ramach projektu dotacyjnego "Kompetencje wysokich lotów" dostępne są nowe szkolenia. Pełna lista to 42 zagadnienia. Między innymi: 
- Szkolenie do uzyskania licencji pilota PPL(A). 
Szkolenie do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów na klasie samolotach wielosilnikowych MEP(L).
- Szkolenie do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów nocnych VFR NOC.
- Szkolenie do uzyskania licencji pilota zawodowego CPL(A) plus IR. 
- Podniesienie kompetencji mechaników w obszarze posiadanych uprawnień lotniczych. 
W ramach realizowanego projektu można uzyskać maksymalne wsparcie wynoszące 80% wartości odbytego szkolenia/doradztwa. 
Więcej informacji na stronie https://wysokieloty.larr.pl/