Konkurs na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Informacja prasowa. ŁARR nie jest organizatorem konkursu. 
Celem Konkursu jest popularyzacja w polskiej gospodarce najlepszych rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) - produktów, modeli biznesowych, ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych. Do Konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W każdej z kategorii przyznawane są następujące nagrody: jedna nagroda główna oraz maksymalnie 10 wyróżnień. 
Zdobywcy nagrody głównej otrzymują:nagrodę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych;dyplom;promocję produktu (m.in. w: materiałach prasowych i innych materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją Konkursu).

Zdobywcy wyróżnienia otrzymują:nagrodę finansową w wysokości 20 tysięcy złotych;dyplom;promocję produktu.Nagrody, o których mowa powyżej, nie stanowią pomocy publicznej.Nagrody są wypłacane w terminie 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia Laureatów Konkursu na konto podane przez uczestnika Konkursu we wniosku konkursowym.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/Konkurs-GOZ