Młodzi Na Start II - ruszyła rekrutacja

Młodzi Na Start 2 - dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia zamieszkujących subregion sieradzki.
Do 2 grudnia potrwa rekrutacja do nowego projektu dotacyjnego, który jest skierowany do mieszkańców subregionu sieradzkiego (powiaty: łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski). 

Wsparciem zostaną objęte
osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy (bezrobotne - zarejestrowane lub niezarejestrowane w urzędzie pracy, bądź bierne zawodowo), które: 
- utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu COVID-19 (co najmniej 80% uczestników) lub
- znajdują się w jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (maksymalnie 20% uczestników). 

W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają
- Wysokiej jakości usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe), dostępne na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej. 
- Stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu. 
- Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050, 00 zł. 
- Wsparcie finansowe pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków koniecznych do poniesienia w wysokości 2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.  
Jeśli chcesz otrzymywać podobne informacje dla przedsiębiorców na swoją skrzynkę mailową, zapisz się na nasz newsletter.