Nowość w ofercie - Regionalna Pożyczka Obrotowa

Nowość w ofercie  - Regionalna Pożyczka Obrotowa.
Z Funduszu finansowany jest kapitał obrotowy oraz wydatki bieżące i stałe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podatek od towarów i usług. W ramach pożyczki nie mogą być finansowane wydatki inwestycyjne.   

Do 500 000 zł. Oprocentowanie od 0,15%. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy, w tym 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału.