Nowy nabór startuje 05.09 (poniedziałek)

Nowy nabór startuje w poniedziałek (5.09) o godz. 13:00.
Celem projektu jest udzielenie wsparcia mikro-, małym, średnim i dużym Przedsiębiorcom (dla minimum 158 pracowników) poprzez refundację usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze lotniczo-kosmicznym. 

W ramach realizowanego projektu możesz uzyskać maksymalne wsparcie wynoszące 80 % wartości odbytego szkolenia/doradztwa. Ponadto w projekcie zaplanowano limity w kwocie 50.000,00 zł (z uwzględnieniem wkładu własnego) na jedno przedsiębiorstwo oraz w kwocie 7.500,00 zł (z uwzględnieniem wkładu własnego) na jednego pracownika.