Oceń gotowość swojej firmy do eksportu

Przedsiębiorco, dowiedz się czy Twoja firma jest gotowa by zacząć eksportować. Zapraszamy na bezpłatne, indywidualne porady eksperckie dla firm planujących rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową. 
Dowiesz się więcej na temat: 
  • Weryfikacji gotowości swojej firmy do podjęcia działalności eksportowej.
  • Określenia indywidualnych celów eksportowych. Wyboru rynku docelowego. 
  • Dostępnych narzędzi wspomagających rozpoczęcie działalności eksportowej (np. aplikacji on-line zawierającej m.in. funkcjonalność analizy rynku pod kątem lokalizacji, planu działań, typu Market Finder lub rozwiązań równoważnych). 
  • Doboru działań koniecznych do podjęcia działalności eksportowej i dostosowania do wymogów danego rynku. 
  • Wskazania i wykorzystania przewagi konkurencyjnej. 
  • Optymalizacji dystrybucji produktu/usługi. Zastosowania właściwej polityki cenowej. 
  • Sporządzania analizy finansowej przedsiębiorstwa pod względem kosztów eksportowych. 
  • Opracowania modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw.  
Do wyboru sposób skorzystania z porad: osobiście w SkyHub (w Łódzkim Domu Kultury) lub on-line. 
Termin: do 14 grudnia 2022 r. Więcej https://bit.ly/eksport2022