Pożyczka rozwojowa dla nowych firm

Twoja firma działa nie dłużej niż 24 miesiące? Poszukujesz środków na rozwój? Mamy rozwiązanie. Skorzystaj z pożyczki rozwojowej dla mikro przedsiębiorców typu start-up (prowadzących działalność do 24 miesięcy). 
  • do 70 tys. zł,
  • między innymi na wydatki w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (przykładowo: prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania). 
Więcej informacji http://bit.ly/rozwojowa-lodzkie