Ruszyła rekrutacja do nowego programu dotacyjnego.

Trwa rekrutacja w nowym programie dotacyjnym "Aktywni zawodowo rodzice z nianią pod rękę". Celem programu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy poprzez zastosowanie kompleksowego narzędzia w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie w postaci Refundacji poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem niani. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Wsparciem objętych zostanie 20 osób (15-K,5-M), które pracują i zamieszkują na terenie Gmin wszystkich 21 powiatów woj. Łódzkiego. 
Więcej informacji na stronie: /aktywni-zawodowo-rodzice-z-niania-pod-reke