Trwa Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2023 (12-14.06)

Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2023 to trzy dni debaty na najwyższym poziomie. Poruszone zostaną aktualne tematy, wyzwania, jakie stawia przed nami sytuacja geopolityczna, trendy rozwoju. Będzie miejsce na rozważanie wpływu gospodarki na środowisko i klimat, zieloną transformację.
Merytoryczną wartość dyskusji zapewnią zaproszeni goście: cenieni politycy, aktywni samorządowcy, praktyczni naukowcy i otwarci na nowoczesność przedsiębiorcy.Forum jest przestrzenią dla doświadczonych ekspertów i młodych ludzi, gotowych na zdobywanie świata. Tutaj każdy głos ma znaczenie. Dlatego oprócz sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych, konferencji jest miejsce na swobodną rozmowę, spotkania, nawiązywanie kontaktów.Tegoroczna edycja zostanie połączona z Ogólnopolskim Dniem Przedsiębiorcy. To oznacza, że Łódź na czas Forum stanie się centralnym punktem dla wszystkich polskich firm, a wydarzenie otrzyma mocne wsparcie merytoryczne i organizacyjne Ministerstwa Rozwoju i Technologii.