Uruchomienie naborów w projekcie Bon – apetyt na Rozwój 2

Uruchomienie naborów w projekcie "Bon - apetyt na rozwój 2"

NABÓR I „Nabór bonów krótko i długoterminowych (np. studia podyplomowe)”
Nazwa Instytucji: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Informacje o planowanym naborze w projekcie „Bon – apetyt na Rozwój 2” w ramach umowy FELD.08.02-IZ.00-0007/23-00 realizowanego z programu FEŁ na lata 2021-2027, 
Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Oś priorytetowa VIII Fundusze Europejskie dla Edukacji i Kadr w Łódzkiem Działanie FELD.08.02 Usługi rozwojowe dla pracowników, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. 

Numer projektu: FELD.08.02-IZ.00-0007/23 

Data naboru: rozpoczęcie 23.07.2024 roku godzina 11:00, zakończenie 23.08.2024 roku godzina 15:00 

Do kogo skierowany nabór: Nabór dedykowany dla mikro i małych Przedsiębiorców oraz dla pracodawców niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, którzy posiadają siedzibę firmy na terenie województwa łódzkiego. 
 • Alokacja: 1.500 000,00 zł
 • Limit na pracownika: 7.600,00 zł (w tym wkład własny 15%)
 • Limity kwotowe dla firm:
  - mikro 50.000,00 zł
  - małe: 80.000,00 zł
  - pracodawcy niebędący jednostkami sektora finansów publicznych 50.000,00 zł.
NABÓR II „Nabór bonów krótko i długoterminowych (np. studia podyplomowe)”
Nazwa Instytucji: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Informacje o planowanym naborze w projekcie „Bon – apetyt na Rozwój 2” w ramach umowy FELD.08.02-IZ.00-0007/23-00 realizowanego z programu FEŁ na lata 2021-2027, 
Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Oś priorytetowa VIII Fundusze Europejskie dla Edukacji i Kadr w Łódzkiem Działanie FELD.08.02 Usługi rozwojowe dla pracowników, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. 

Numer projektu: FELD.08.02-IZ.00-0007/23

Data naboru: rozpoczęcie 24.07.2024 roku godzina 11:00, zakończenie 24.08.2024 roku godzina 15:00

Do kogo skierowany nabór: Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców, którzy posiadają siedzibę firmy na terenie województwa łódzkiego.
 • Alokacja: 500.000,00 zł 
 • Limit na pracownika: 7.600,00 zł (w tym wkład własny 40%)
 • Limit kwotowy dla firm:
  - 100.000,00 zł
NABÓR III „Nabór bonów krótko i długoterminowych (np. studia podyplomowe)”
Nazwa Instytucji: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Informacje o planowanym naborze w projekcie „Bon – apetyt na Rozwój 2” w ramach umowy FELD.08.02-IZ.00-0007/23-00 realizowanego z programu FEŁ na lata 2021-2027, 
Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Oś priorytetowa VIII Fundusze Europejskie dla Edukacji i Kadr w Łódzkiem Działanie FELD.08.02 Usługi rozwojowe dla pracowników, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Numer projektu: FELD.08.02-IZ.00-0007/23

Data naboru: rozpoczęcie 25.07.2024 roku godzina 11:00, zakończenie 25.08.2024 roku godzina 15:00

Do kogo skierowany nabór: Nabór dedykowany dla dużych Przedsiębiorców oraz pozostałych pracodawców, którzy posiadają siedzibę firmy na terenie województwa łódzkiego.
 • Alokacja: 600.000,00 zł
 • Limit na pracownika: 7.600,00 zł (w tym wkład własny 50%)
 • Limity kwotowe dla firm:
  - Duże 100.000,00 zł
  - Pozostali pracodawcy 35.000,00 zł