Weź udział w konferencji


Przepływ materiałów i informacji wewnątrz magazynu to jeden z najistotniejszych elementów tworzących odporny oraz elastyczny łańcuch dostaw.Na konferencji „Logistic & Warehouse Trends 2022”, na którą zapraszamy w imieniu klastra "LODZistics Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej" omówione zostaną najnowsze branżowe trendy intralogistyczne, potencjał technologiczny magazynów, a także tendencje rozwojowe, które już wkrótce mogą zmienić reguły gry. Udział bezpłatny. Zapisy na stronie https://bit.ly/logistyka2022