XXIV edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości

Posiadasz produkt, który ma potencjał aby zaistnieć na rynku krajowym i globalnym? Weź udział w konkursie, który promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie opracowane w Polsce. Zgłoszenia można przesyłać do 6.12.2021 r. do godz. 16.00. Organizatorem konkursu jest PARP oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę. Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych do zgłaszanego produktu – podkreśla Izabela Banaś, zastępca dyrektora w Departamencie Analiz i Strategii PARP. 

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które osiągnęły poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL (Technology Readiness Level), tzn. prace nad produktem doprowadzone zostały do etapu prac wdrożeniowych, ale produkt nie został jeszcze wdrożony oraz produkty, które zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego. 

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:
- Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
- Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
- Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy. 

Przewidziane są również nagrody specjalne w kategoriach:
- produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
- produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
- produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Laureaci konkursu otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Zwycięzcy uhonorowani zostaną symboliczną statuetką i dyplomem oraz nagrodą finansową w wysokości 100 tys. zł., wyróżnieni otrzymają nagrodę w wysokości 25 tys. zł

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB).
Informacja prasowa. Źródło: parp.pl 
Jeśli chcesz otrzymywać podobne informacje dla przedsiębiorców na swoją skrzynkę mailową, zapisz się na nasz newsletter.