Zapraszamy na seminarium „GOZpodarni w BIObiznesie”

„GOZpodarni w BIObiznesie” realizowane w ramach projektu „Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw Łódzkie Green Hub”Łódź, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 25 październik 2022 r. godzina 9:00 - 13:00
Korzyści i wyzwania ery Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) stają się częścią ożywionej dyskusji, także wśród przedsiębiorców i ekspertów zwianych z Województwem Łódzkim. Niedobory i wzrost kosztów w zakresie surowców i dostaw energii mogą dotykać ekonomię regionu na szczeblu lokalnym, ale także nas wszystkich w skali krajowej czy też globalnej. Zielona ekonomia, jej racjonalne wybory stają się opłacalną odpowiedzią na gwałtowne kryzysy klimatyczne, surowcowe, geopolityczne i środowiskowe. Czy mamy szansę rozwinąć regionalny potencjał dla finasowania wdrożeń i innowacyjnych (Bio)technologii? Czy da się to osiągać w zgodzie z wymogami środowiskowymi oraz ekonomicznym rozwojem przedsiębiorstw, uczelni i całego regionu? Czy wreszcie mamy do tego dedykowane narzędzia komunikacyjne, a może warto także zwrócić uwagę na atrakcyjne dofinasowania wspólnotowych i krajowych projektów ze styku nauki i gospodarki? Na te i inne pytania odpowiemy wspólnie z przedsiębiorcami, specjalistami, naukowcami, przedstawicielami sektora publicznego i Horyzontalnego Punktu Kontaktowego.
Wymagana rejestracja. Zapisz się - kliknij