Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w ramach I grupy szkoleniowej projektu „Dobry kurs na przyszłość”.

Przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w ramach I grupy szkoleniowej projektu „Dobry kurs na przyszłość”.