Ostateczne wyniki oceny biznesplanów – II grupa („Dobry kurs na przyszłość”)

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia finansowego II grupa szkoleniowa - pobierz