Gildia Aniołów Biznesu

Gildia Aniołów Biznesu była projektem realizowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (zwaną dalej ŁARR S.A.), na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego, zgodnie

z umową nr UDA-POIG.03.03.01-00-005/09-00 z dnia 02.09.2009, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 3 – kapitał dla innowacji, działanie 3.3 – tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zwane dalej MSP). 2. Główną siedzibą GAB jest siedziba ŁARR S.A. w Łodzi przy ul. Tuwima 22/26. Ponadto, biura GAB znajdowały się w województwie pomorskim - w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3 oraz w województwie mazowieckim - w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50. Gildia Aniołów Biznesu miała na celu: a. ułatwienie inwestorom prywatnym dokonywania inwestycji w firmy z sektora MSP, b. zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania dla firm zamierzających realizować innowacyjne projekty o charakterze inwestycyjnym, c. stworzenie wirtualnej platformy oraz modelu współpracy do kojarzenia Aniołów Biznesu z innowacyjnymi przedsiębiorcami poszukującymi źródeł finansowania, d. propagowanie wiedzy i poszerzanie świadomości o korzyściach i usługach oferowanych przez sieć GAB poprzez działania informacyjne i edukacyjne, e. umoŜliwienie uczestnikom GAB uzyskania merytorycznego wsparcia zewnętrznych ekspertów z Bazy Ekspertów, w szczególności przy niezbędnych opracowaniach zmierzających do zawarcia umowy inwestycyjnej, na zasadach ustalonych indywidualnie i samodzielnie przez Uczestnika GAB i eksperta.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość dofinansowania: 7671476 zł. 

Partnerzy

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.