Grant na start

Grant na start - dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Tytuł projektu: „Grant na start”.
Całkowita wartość projektu 4 878 504,93 zł.
Okres realizacji projektu od 2019-11-01 do 2023-05-31.
Rekrutacja uczestników: od 24.02.2020 do 06.03.2020

Aktualności - 01.07.2020

W związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wstępnej listy rankingowej zamieszczamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w I edycji projektu „Grant na start” - pobierz 

Aktualności - 25.06.2020

Szanowni Państwo,
 
Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć w ramach bloku szkoleniowo-doradczego dla uczestników I edycji projektu „Grant na start”.
Szczegółowe zasady udzielania wsparcia w ramach bloku szkoleniowo-doradczego wraz ze wsparciem towarzyszącym, zostaną szczegółowo określone w umowie o udzielnie wsparcia szkoleniowo -doradczego, która zostanie podpisana z osobami zakwalifikowanymi do projektu (podpisywanie umów podczas pierwszego dnia szkoleniowego).
 
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana po zatwierdzeniu listy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
 
HARMONOGRAM BLOKU SZKOLENIOWO- DORADCZEGO – grupa 1 - pobierz
HRMONOGRAM BLOKU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO  – grupa 2 - pobierz 
Grupa 1 – osoby, które znalazły się na liście rankingowej na miejscach od 1 do 20
Grupa 2 – osoby, które znalazły się na liście rankingowej na miejscach od 21 do 40
 
Ważne: Wszystkie podane terminy są przybliżone i w każdej chwili mogą ulec zmianie. W razie potrzeby przedstawione harmonogramy będą aktualizowane na bieżąco.

Aktualności - 24.06.2020

Wstępna lista rankingowa po III etapie rekrutacji - kliknij

Aktualności 

Ostateczna lista rankingowa po II etapie rekrutacji dostępna na stronie - kliknij  

Aktualności 

Przypominamy, że w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, w celu zminimalizowania ryzyka wzrostu masowych zachorowań  przełożono realizację II i III etapu rekrutacji do projektu „Grant na start”. Przewidywany termin rozmów z doradcą zawodowym i komisją rekrutacyjną wstępnie zaplanowany na czerwiec 2020 roku.
 
O nowym terminie będziemy informować na bieżąco

Aktualności 31.03.2020

Wstępna lista rankingowa po I etapie rekrutacji dostępna na stronie - kliknij 

Aktualności

W związku z dużą liczbą zapytań o termin zakończenia oceny formularzy rekrutacyjnych informujemy, że lista zakwalifikowanych Kandydatów zostanie opublikowana w dniu 31 marca 2020 r.
„Grant na start” jest skierowany do 120 uczestników z obszaru województwa łódzkiego, tj. osób fizycznych, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEiDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorca w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).
Wsparciem zostaną objęte: 
 a) Osoby po 30 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety,
  • osoby o niskich kwalifikacjach. 
b) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej grupy nie przekroczy 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem).
Dzięki realizacji projektu 120 osób zdobędzie lub poszerzy kwalifikacje z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a 96 osób uzyska wsparcie na jej uruchomienie i prowadzenie.
W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:
  • Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (96 osób, kwota 23 050,00 zł).
  • Finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej ( 96 osób, kwota 1 600,00 zł przez okres 12 miesięcy - 19 200,00 zł).
  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze  (szkolenie związane z rejestracją i prowadzenie działalności, pomoc w przygotowaniu biznesplanu).
Masz pytania? Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

E-mail: grantnastart@larr.lodz.pl
Tel.: 506 492 264  lub 42 208 92 15
Biuro projektu: siedziba ŁARR, pokój 12

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY DLA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.