Jak wygrać z Łódzkim smogiem

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi Projekt pn.: „Jak wygrać z łódzkim smogiem” realizowany w ramach umowy nr 157/EE/D/2017 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Wartość ogólna zadania wynosi 193 971 PLN, a kwota przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacji wynosi 172 634 PLN

Projekt „Jak wygrać z łódzkim smogiem” to kampania edukacyjna mająca na celu uświadomienie problematyki związanej z emisją szkodliwych pyłów i gazów. Przedstawienie negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi, co jest obecnie jednym z głównych tematów dyskusji publicznej.
Projekt powstał na potrzeby konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2017”, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

DZIAŁANIA:
Odbiorcy projektu wezmą udział w kampanii edukacyjnej „Jak wygrać z łódzkim smogiem”, mającej na celu uświadomienie problematyki związanej z emisją szkodliwych pyłów i gazów oraz ich negatywnym oddziaływaniem na zdrowie ludzi. Będą mogli wykorzystać tę wiedzę na co dzień w wielu dziedzinach życia, od wyboru pieca do ogrzewania domu, poprzez wybór środka transportu aż do wyboru najlepszych pór w ciągu dnia na aktywność na świeżym powietrzu. 

Odbiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z powyższą problematyką dzięki m.in. serii wideoporadników. Każdy z odcinków będzie opierał się na wypowiedziach ekspertów związanych z tematem danego odcinka lub przybierze formę programu popularno-naukowego. Wideoporadnikom towarzyszyć będzie seria artykułów, pisanych przez dziennikarza specjalizującego się w tematyce ekologii. 

Na potrzeby projektu utworzony został specjalny serwis, który będzie się sukcesywnie wzbogacał o nowe materiały http://plus.dzienniklodzki.pl/w/lodzkismog/ .

Ważnym elementem projektu „Jak wygrać z łódzkim smogiem” będą także dwie debaty, przeprowadzone przy udziale ekspertów z instytucji związanych z tematem emisji pyłów i gazów. Każda debata będzie filmowana, a relacja z niej zostanie przedstawiona w formie artykułu i materiału wideo.

Edukacyjnym i popularno-naukowym elementem projektu będą specjalnie utworzone quizy. Dadzą one odbiorcom projektu możliwość sprawdzenia wiedzy na temat czystego powietrza.

Ostatnim elementem projektu „Jak wygrać z łódzkim smogiem” będzie stworzenie reportażu multimedialnego. Zagwarantuje on odbiorcom dostęp do wszystkich materiałów opublikowanych w trakcie trwania projektu. Reportaż będzie swoistym podsumowaniem projektu i będzie mógł być wykorzystywany jako produkt o charakterze edukacyjnym.

Całość działań pozwoli na uświadomienie ogółowi mieszkańców województwa Łódzkiego problematyki emisji pyłów i gazów. Dzięki właściwemu doborowi mediów kampania „Jak wygrać z łódzkim smogiem” trafi do ogromnej rzeszy mieszkańców Łodzi i województwa. Dzięki niej odbiorcy dowiedzą się, że także oni, a  nie tylko wielkie fabryki, odpowiadają za czystość powietrza. I nie  jedynie na nich spoczywa odpowiedzialność za ograniczenie emisji pyłów do atmosfery. Da im to wiedzę w jaki sposób mogą zredukować zanieczyszczenia generowane przez siebie, co będzie miało przełożenie na poprawę sytuacji i komfortu życia województwie łódzkim.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie http://plus.dzienniklodzki.pl/w/lodzkismog/  oraz  aktualności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na stronie www.zainwestujwekologie.pl
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź

Michał Brzeziński
Tel. 42 208 92 21
e-mail: m_brzezinski@larr.lodz.pl

Partnerzy