Kobieta Skuteczny Lider Menedżer

Projekt dedykowany był dla kobiet zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich, chcących z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy podwyższyć  swoje kwalifikacje z zakresu:
  • umiejętności menadżerskich,
  • umiejętności interpersonalnych i personalnych,
  • języka angielskiego biznesowego
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.01.2012 – 31.12.2013
MIEJSCE REALIZACJI SZKOLEŃ
m. Łódź i woj. łódzkie
REKRUTACJA
od stycznia 2012 r. w sposób ciągły przez cały czas trwania projektu.
  
 
Uczestniczki, które zakończyły udział w danej edycji szkoleń biorą udział w intensywnym szkoleniu z języka angielskiego biznesowego (łącznie 32h szkoleniowe). Każda uczestniczka projektu miała obowiązek przystąpienia do testu sprawdzającego poziom znajomości języka angielskiego, który prowadzony jest przez doświadczonych lektorów Studium Języków Obcych „Szuster” http://www.studium.com.pl/. O zakwalifikowaniu do grupy szkoleniowej decydowała  kolejność zgłoszeń 
do projektu oraz wynik testu sprawdzającego poziom znajomości języka angielskiego. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.
Po rozmowie z lektorem uczestniczka otrzyma informację o:
– zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu z języka angielskiego biznesowego,
– terminie szkolenia.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Partnerzy