Kontakt z akcjonariuszami

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. z siedzibą w Łodzi 
ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź.

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000059880, 
numer identyfikacji podatkowej (NIP): 725-000-55-74, 
kapitał zakładowy: 37.030.000,00 zł, 
kapitał wpłacony: 30.630.000,00 zł. 

Pliki do pobrania

Aktualności