Aktualizacja regulaminu przyznawania środków

Publikujemy zaktualizowany Regulamin przyznawania środków. Nowy regulamin obowiązuje od 20.04.2021 roku.