Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia - nabór uzupełniający (Młodzi na start)

Przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w ramach III edycji projektu (nabór uzupełniający).