Ostateczna lista osób zakwalifikowanych (I edycja)

Przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia.