Ostateczna lista rankingowa

Przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w ramach II edycji projektu „Młodzi na start”.