Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji.

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od decyzji Komisji Rekrutacyjnej dotyczącej oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru do pierwszej edycji projektu „Młodzi na start” publikujemy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji.
  • OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI - pobierz
  • OSTATECZNA LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI - pobierz