Procedura odwoławcza zakończona - ostateczna lista rankingowa

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od decyzji Komisji Rekrutacyjnej dotyczącej oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru do drugiej edycji projektu „Młodzi na start” publikujemy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji.