Termin składania wniosków wraz z biznesplanem

Dla II grupy szkoleniowej termin złożenia wniosków wraz z biznesplanem przypada od 16 do 20 sierpnia 2021 roku. 
Dla III grupy szkoleniowej termin złożenia wniosków wraz z biznesplanem przypada od 23 do 27 sierpnia 2021 roku. 
Dla IV grupy szkoleniowej termin złożenia wniosków wraz z biznesplanem przypada od 30 sierpnia do 3 września 2021 roku. 
Dla I grupy szkoleniowej (przeniesionej) termin złożenia wniosków wraz z biznesplanem przypada od 6 do 10 września 2021 roku.