Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji.

W związku z zakończeniem oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru do II edycji projektu „Młodzi na start” przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji. 


Jednocześnie informujemy, iż od wyników procesu rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w regulaminie rekrutacji.